ಸಾವಯವ & ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು 2017- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ನಂ. 1, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ-560001
ದೂ.: 080-222409125 / 22074111 / 22242746 / 22074101
ಇಮೇಲ್: organics.millets@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KAPPEC)(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ನಂ.17, ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ (ರಿಚ್‍ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ),
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 025.
ದೂರವಾಣಿ : 080-22271194/22243082
ಇಮೇಲ್ : kappec1996@gmail.com
ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆಗ್ರ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (ICCOA)
ನಂ. 58/3, 39 ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 4ಖಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ-560 041
ದೂರವಾಣಿ.: 080-26641152/26641153
ಇಮೇಲ್: events@iccoa.org
 class=

ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

 class=
 class=
 class=
 class=